Om Thor Midwind!

Att förmedla healing kom aktivt in i mitt liv i slutet av 90-talet men har hela tiden funnits där omedvetet sedan lång tid tillbaka i min barndom. Som barn var det tydligt att jag hade lätt för att få kontakt med djur även när det gällde till exempel hundar som kunde vara bitska av sig. I början av tonåren var det mina gröna fingrar som jag kom underfund med, blommorna växte otroligt snabbt och bredde ut sig rejält, min mor kom ofta och undrade vad jag gör med dem, det var ju inget märkvärdigt de växte ju bara.

När jag tog upp healingen på allvar var det efter att jag hade fått vetskapen av en klok gumma om mina förmågor att förmedla healing.

Med distanshealingen ges möjligheten att nå ut och hjälpa många fler människor men även till dem som annars inte skulle komma i kontakt med healing. Jag är bäst på att förmedla healing till större grupper, och att förmedla healingenergierna på enklast tänkbara sätt. Healingen som jag förmedlar är inte bunden till något trossystem och du finner heller inga religiösa inslag. Mina kunskaper av healing har främst kommit till mig när jag har varit i ett förändrat medvetandetillstånd, tex vid meditation.

Intervju av Ingrid Mary Nilsson