Anmäl dig till nästa Nymånehealing

Viktigt att tänka på:

  • Jag har tystnadsplikt.
  • Skriv in orten där du vanligtvis bor/befinner dig.
  • Du måste anmäla dig inför varje enskild healingsession.
  • För sent inkommen anmälan registreras till efterföljande healingsession.

Jag använder mig endast av ditt namn och adress för att tona in mig och förmedla distanshealing till dig. Jag varken säljer eller distribuerar ditt namn eller adress vidare eller använder dem för reklamkampanjer. Alla namn och adressuppgifter raderas regelbundet efter varje session! Om du vill ha framtida information från mig vänligen skriv in dig på Påminnelser.

Jag vill understryka att denna information, liksom terapi genom healing inte är avsedd att ersätta utlåtande, diagnos, medicinering eller behandling föreskriven av auktoriserad läkare. Min förmedling av healingenergin skall mer ses som en bön. Patientsäkerhetslag (2010:659) 5 kapitlet. I och med ovanstående anmälan godkänner jag denna information.